Mazot Ve Gübre Desteği 2020

Ziraat ve Orman Bakanlığının web sitesinde mazot ve gübre ödemeleri dekar başına 11 lira olarak belirlenmiş olup, mazot desteği alabilmek isteyen çiftçilerimiz amacıyla yeni bir güncelleme yapılmaz ise, ödemeler dekar başına 11 TL.’den yapılacak.

Çiftçilerimizin mazot desteğinden faydalanmaları amacıyla Ulusal Ziraat Projesi ve Havza bazlı ekim modeline nazaran ekim yapmaları gerekiyor olup, bu şartlara uymayanlara destekleme ödemesi yapılmayacağı daha evvelce belirtilmişti. Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunmak amacıyla tıklayınız.

2020 Mazot Gübre Destekleme Ödemeleri Tarihleri
2020 senesinde çiftçilerimize verilebilecek olan mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri belli oldu.

Buna nazaran mazot ve gübre destekleme paralarının Bakanlık doğrultusundan Ziraat Bankasına göndermiş olduğu, ilaveten en kısa zaman amacıylade hesaplara geçileceğinden bahsediliyor. Tc kimlik numarasının son hanesine nazaran ödenecek olan mazot desteği ödeme tarihleri;

TC numaralarına nazaran Ödeme Tarihleri;

 • TC No: 0-1-2-3-5-7-9 olanlar 21 Şubat 2020 saat 18:00′ dan sonrasında
 • TC No: 4-6 olanlar 28 Şubat 2020 saat 18:00′ dan sonrasında
 • TC No: 8 olanlar ise 6 Mart 2020 saat 18:00’dan sonrasında hesaplarına yatacak.

Çiftçilere verdiği ziraat destekleme müracaatları nereye yapılıyor?
Çiftçilerin Ziraatçi kayıt sisteminde ÇKS‘ne kayıtlı oldukları İlçe Besin, Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüğüne ziraat destekleme müracaatları yapılıyor. Bu müracaatlar Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerinin bildirdikleri tarihlerde ziraat destekleme müracaat kayıtları alınıyor.

Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya Fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ek olarak dekar başına 15 TL ödenmesi, bu yıl ilk kez verilebilecek olan desteklemeler içinde içeriyor.

Ziraatçi Kayıt Sistemine ÇKS’ ye dahil olan ve bilgilerini güncelleyen çiftçilere her yıl dekar başına olmak suretiyle 2,50 TL Toprak Analizi Desteği (TAD) ve alçakta emare edilen miktarlarda Mazot ve K.Gübre Desteği (MGD) ödenecek.

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
2020 senesinde yapımcılar amacıyla ödenecek mazot desteği tutarları; Peyzaj, süs bitkileri, hususi davet, mera ve orman emvali kısmı amacıyla 4.75, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkleri, sebze ve meyve kısmı amacıyla 6.60, Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri nebat kısmı amacıyla 8.25 olarak belirleme edilmiştir. Toprak analizi desteği ise TL/da olmak suretiyle 2.50’dir.

Mazot Desteği (TL/da)

 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Hususi Davet, Mera ve Orman Emvali Alanları 3,30
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 4,85
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Sanayi Bitkileri Alanları 7,90
 • Gübre Desteği (TL/da)
 • Peyzaj ve Süs bitkileri, Hususi Davet, Mera ve Orman Emvali Alanları 4,75
 • Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 6,60
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Sanayi Bitkileri Alanları 8,25
 • Toprak Analizi Desteği (TL/da)
 • Toprak Analizi Desteği 2,50

Müracaat Iyi mi Yapılır ?

 1. Bu destek toprak analizi yaptırmak koşuluyla verilir. Aynı üretim senesindeki desteklemelerden yararlanacak olan çiftçilerin Kesinlikle Çks’ye kısaca Ziraatçi kayıt sistemine destek senesi içersinde kayıt yaptırmaları kayıtlı olanların kaydını güncellemeleri, ve alan bazlı destek sunar olan Mazot gübre toprak analizi desteğini alabilmeleri amacıyla Belirtilen tarihler içersinde müracaat dilekçeleriyle eş güdümlü Çks’ye kayıtlı oldukları Ziraat İL- İlçe Müdürlüklerine yapmaları gereklidir.
 2. Çiftçilere 50 dekar ve üstündeki mazot gübre desteği alabilmeleri amacıyla şart koşulan toprak analizi desteğinden yararlanabilmek amacıyla tespit edilen tarihler içinde analizlerini yaptırmaları gereklidir.
 3. Toprak analizi koşulu olan 50 dekar ve üstündeki tarlaların gübre desteğinden yararlanabilmeleri amacıyla toprak analizlerini Bakanlık doğrultusundan yetkilendirilen laboratuarlarda yaptırmaları zorunludur. Destek miktarı dekar başına 2,5 TL’dir
 4. Çks’ye kayıtlı olan çiftçilerin destekleme ödemelerinden yararlanmaları amacıyla Çks’deki kayıtlı oldukları Ziraat ve Orman il- ilçe Müdürlüklerine Bakanlık doğrultusundan gösterilen destekleme tebliğinin yayınlandığı tarihlerden itibaren müracaat yapmaları gereklidir.
 5. Havza Bazlı destekleme modeli olarak Ulusal Ziraat Projesine geçilince Mazot desteği çiftçilere 2 sefer % 50′ si devletten %50 ‘ si çiftçiden olacak şekilde verilecek.
 6. Destek ödemeleri her yıl bulunmuş olduğu şeklinde Ziraat bankası vasıtasıyla yapılacaktır. Çiftçiler direk hesaplarına yatırılacaktır. Birlikler üstünden değil direk yapılacak ödemeler yıl içersinde Bakanlık doğrultusundan tespit edilen tarihlerde yapılmaktadır.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri Bakanlıkça tespit edilen tarihlerde Ziraat Bankası doğrultusundan yapılacaktır. Ödeme tarihleri sayfasından güncel tarihleri öğrenebilirsiniz.

Gübre ve mazot destekleri, bakanlık doğrultusundan tespit edilen ürünlere nazaran gene tespit edilen oranlarda yapılmaktadır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir