Vekaletname İle Bankadan Para Çekme

Vekaletname İle Bankadan Para Çekme

Vekalet ile para çekme işlemi banka çalışanının denetimine naturel olarak ve oldukça titiz bir halde meydana gelen işlemlerdendir. Dolayısıyla doğru ve işlem için yetkilendirilmiş bir kişinin vekaletle para çekmesi mümkün olurken, kapsamı içinde para çekme yetkisi olmayan vekillerin bankadan para çekmesi mümkün değildir. Vekaletler hususi vekaletname ve genel vekaletname olmak suretiyle ikiye ayrılır. Genel vekaletname yapılacak işlerin daha kapsamlı olduğu ve kelime anlamı itibariyle de anlaşılacağı suretiyle genel bir vekaletnamedir. Hususi vekaletname ise yalnızca belirli bir işi kişi adına gerçekleştirebilmesi adına verilen vekaletnamedir.
Bankadan vekaletname ile para çekmek isteyen kişinin ya genel vekaletname sahibi olması ya da bilhassa para çekebileceği mevzusunda yetkilendirilmiş hususi bir vekaletnameye haiz olması gerekir. Bundan dolayı hem genel vekaletnamenin hem de hususi vekaletnamenin nasıl alınacağına ayrı ayrı değinmek gerekir.

Vekalet Ne ,İçinVerilir?

Bankacılık ya da değişik işlemler mevzusunda kişi adına imza atma, evrak ibraz etme, para çekme vb. yetkilere haiz olunabilmesi ve gene kişinin yetkili merciler tarafınca muhatap alınabilmesi için vekalet verilmesi gerekir.

Vekaletname için Lüzumlu Belgeler
Vekalet verecek kişinin ve vekalet alacak kişinin kimlik belgeleri,
Her iki kişinin 2’şer tane fotoğrafı,
Kurumsal bazda vekalet verilecekse yetkili kişilerin imza sirküleri, kimlikleri ve vekalet verilecek konuların yer almış olduğu bir belge,

Mühim!  Akbank Gelir Belgesiz Kredi

Bu belgelerle birlikte en yakın notere gidilir. Noter çalışanı vekaletnamenin verilebilmesi için lüzumlu olan belgeleri vekaletnameye ibraz eder ve vekalet verilecek mevzular mevzusunda açık ifadelerin yer almış olduğu bir belge hazırlar. Hazırlanan vekalet belgesi vekalet verilecek mevzulara bağlı olarak hususi ya da  genel kapsamlı olabilir. İmzaların atılması ve noter mührünün vurulmasına istinaden vekaletname verilmiş olur.
Vekaletname ile nasıl Para Çekilir?

Vekaletname alan kişi banka hesabından para çekebilmek mevzusunda yetkilendirilmişse kişinin bankasına gider ve şube personeline vekaletname belgesini ibraz eder. Personel, vekaletnamenin gerçekliğiyle ilgili soruşturma yapar ve sonrasında çekilmek istenen parayı teslim eder. Personelin hesap sahibini arama ve hangi hesaptan ne kadar para çekileceğiyle ilgili doğrulama isteme hakkı da vardır.
Vekaletnameyle Para Çektirecek Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekenler
Vekaletname ile para çekim işlemi mevzusunda değişik bir kişiyi yetkili hale getiren kişilerin vekaletnamede hangi hesaptan, en fazla ne kadar ve hangi tarihler içinde para çekimi yapılabileceği şeklinde detayları açıkça ifade etmiş olması gerekir. Bu şeklinde ifadelerin yer almaması halinde vekaletname iptal edilmediği sürece ilelebet geçerliliğini koruyabilir ya da banka hesabındaki tüm paranın çekilmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla vekaletnamenin sınırlarının iyi belirlenmesi, banka çalışanının işlemleri yapması mevzusunda da kolaylık elde edecektir.

Vekalet nasıl İptal Edilir?
Bankadan para çekmesi için yetkilendirilen bir kişinin yetkilerine daha oldukça gereksinim olmadığı süre ne olursa olsun vekalet iptali gerçekleştirilmelidir. Vekalet verilirken vekaletin geçerli olacağı süre ile ilgili bir bildirimde bulunulmamışsa:
Vekaletnamenin düzenlenmiş olduğu notere gidilir,
Azilname alınır ve vekalet sahibi kişiye gönderilir,
Bir azilname de paranın çekilmiş olduğu banka şubesine gönderilir.

Mühim!  Vakıfbank 5724 SMS İle Kredi Başvurusu

Bu şekilde vekalet alan kişinin hakları iptal edilmiş olur.
Vekalet verme işi hukuki anlamda oldukça teknik bir mevzu olduğundan; sizlerle paylaşmış olduğumuz bilgilerle yetinmemeniz ve bu mevzuda alanında uzman bir hukukçudan yardım almanız, sonradan yaşanacak hak kayıplarının önüne geçecektir.  olarak siz kıymetli okurlarımızı bu mevzuda dikkatli olmanız gerektiği hususunun bir kez daha altını çizmiş olalım.