TKDK Hibesi Son Müracaat Uzatıldı, Iyi mi Başvurulur?

Genc Ciftci2 Tkdk Hibesi Son Müracaat Uzatıldı, Iyi Mi Başvurulur?

Ziraat ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ‘nin web sitesinde yer edinen duyuruya bakılırsa;

“IPARD II 2. Davet periyodu için Online Müracaat Sisteminin açık kalma süresi 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar uzatılmıştır. Online müracaat sistemindeki tüm işlemlerin (müracaat girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir.

Proje Müracaat Paketlerinin İl Koordinatörlüklerine teslim edilme süresi ise 13 Ekim Cuma günü saat 18:00’a kadar uzatılmıştır.” denildi.

Sual: IPARD Programı nedir?

Yanıt:

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafınca aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Ziraat Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda siyaset geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 periyodunu içeren fazlaca yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafınca beraber finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

 

IPARD II Kapsamında Desteklenen Mevzular

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-3 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Önlem

103 – Ziraat ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

2. IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destek sunar karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destek sunar karşılıksız olmakla beraber şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyleki ki destekleme sonucu alındıktan sonrasında imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destek sunar karşılıksız kısaca geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin var ise gecikme zammı ile beraber geri alımı söz mevzusudur.

3. Başvurular hangi tarihler içinde kabul edilecektir?

Başvurular, Müracaat Davet İlanında belirtilen tarihler içinde ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Müracaat paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Müracaat Davet İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonrasında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan müracaat sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer edinen TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il haricinde başka bir ile meydana getirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Ek olarak TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da öteki yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

5. TKDK İl Koordinatörlüklerinin yazışma detayları nedir?

İl Koordinatörlüklerinin yazışma bilgilerine TKDK resmi web sayfasında İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ menüsünden ulaşabilirsiniz.

8. Kurum destek ödemelerini ne vakit yapmış olacaktır? Kurumunuz ödeme için kaç taksite izin vermektedir?

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına bakılırsa 1, 2 yada 3 taksit halinde yapılacaktır. Uygun harcama tutarı 250.000 Avro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250.001-1.000.000 Avro aralığında olan projelerde bir yada iki taksit, uygun harcama tutarı 1.000.001-3.000.000 Avro aralığında olan projelerde ise bir yada iki yada üç taksit halinde ödeme yapılması söz mevzusudur. Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 3 (üç) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ilişik harcamaları planlamak müracaat sahibinin inisiyatifindedir.

Sadece müracaat davet ilanlarına bakılırsa TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme yada taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili müracaat davet dönemine ilişik müracaat davet ilanı ve bu mevzuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili davet ilanına kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) bakılmalıdır.

9. Projemin uygun bulunması destek verileceği anlamına gelir mi?

Hayır. Bir projenin uygun görülmesi kesinlikle destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları elde eden bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır.

10. Aynı müracaat çağrısı döneminde birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bir müracaat davet döneminde aynı tüzel kişilik yada aynı gerçek şahıs adına birden fazla proje başvurusunda bulunamazsınız.

11. Müracaat sahibi aynı anda birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

Müracaat sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından kısaca son ödemesinin yapılmasından ilkin yeni bir proje başvurusu yapması imkansız.Desteklenecek yatırım sayısı IPARD Programı süresince dördü geçemez.

12. Kaç değişik iş planı formatı bulunmaktadır?

2 ayrı formatta iş planı bulunmaktadır. Bunlar;

  • B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 500.000 TL ve altında olan Gerçek Kişiler için ,
  • B2 İş Planı : Tüzel Kişiler ve uygun harcama tutarı 500.000 TL üstünde olan gerçek kişiler için

13. İş planı hangi ortamda doldurulmalıdır?

Müracaat sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır.

14. Projemize destek sonucu çıkmadığı takdirde iş planı hazırlanması için yaptığımız harcamalar karşılanacak mıdır?

Hayır, yalnız destek sonucu alınan projelerin iş planı hazırlama maliyetleri desteklenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir