Senette Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar 2020

Senette Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar 2020

Borç temasının belgelenebilmesi amacıyla sarfedilen senetlerin kendince vakteşımı vakitleri bulunmaktadır ve bu vakteşımı vakitleri amacıylade aksiyon alınmaması durumunda bazı haklardan feragat edilmiş olur. Dolayısıyla senette vakteşımı 10 yıl mı, senet ne kadar zaman geçerli ve türevi mevzulara değinilmesi yararlı olacaktır.

Senet Nedir

Borçlu ve alacaklının borç temasını belgelemek adına kullandığı kağıda senet denilmektedir. Senetin, üstünde yazan tarihte gene üstünde yazan oran kadar borç ödemesi gerçekleştirdikten sonrasında alacaklıdan borçluya teslimi gerekir. Roma dehemmiyetinden bu yana ticari yaşamın amacıylade son aşama sık sarfedilen senet halen yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Senette Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır

Senetlerin saatinde ödenmemesi durumunda alacaklı doğrultusundan işleme koyulması ve borca istinaden icra takip edeni başlatılması mümkündür. Söz hususu senetten doğan haklarını kaybetmemek adına alacaklıların belirli bir zaman dilimi amacıylade hukuki prosedürlere başlaması gerekir. İşte bu zaman dilimine doğrusu senetten doğan hakların kaybedilmemesi adına kullanılabilecek vakte vakteşımı denilmektedir.

Zamanaşımı peşinden ilgili senet ile ilgili hukuki bir prosedüre baş vurulmuş olsa dahi haklardan feragat edilmiş olduğu varsaseneyecak ve işleme alınmayacaktır.

Senetlerin vakteşımı ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmek isteyen bireylerin iki değişik türde senet bulunduğunu bilmesi gerekir. Adi senet olarak adlandırılan senetler esnaftan, alış veriş oluşturulan yerden ya da ev sahibinden alınabilir ve bu nitelikteki senetlerin zaman aşımı vakitı 3 senedır.

Ek olarak devlet kurumlarından alınan senetler de olabilir. Resmi kurum ya da bankalardan alınan senetlerin zaman aşımı vakitı ise 10 senedır. Resmi kurum ya da bankalardan alınan senetler hukuki prosedürlerde sözleşme niteliğine kavuşur ve vakteşımı vakitınin 10 seneye çıkmasının sebebi de işte kazanılmış olduğu bu niteliktir.

Senedin Ödenmemesi

Vadesi geldiği durumda ödenmeyen senet ciddi bir meseledur ve zaman kaybetmeden hukuki prosedürlere başlanılması gerekir. Eğer vadesi geldiği durumda ödenmeyen bir senediniz var ise yapmanız ihtiyaç duyulan ilk şey banka vasıtasıyla borçluya protesto çekmektir.

Protesto çekilmesi vasıtası ile ve en muhimi bunun bankalar vasıtasıyla yapılması sebebiyle borçlu bankalarla sorun yaşamamak ve ileride esas bankacılık hizmetlerinden meselesuzca faydalanabilmek adına protestoyu ehemmiyete alabilmek durumunda kalacaktır. Eğer ilgili protestoyu ehemmiyete almaz ve ödemeyi geciktirirse icra takip edeni, hacize ek olarak kredi notunun düşeceğini ve banka kredisi kullanamayacağını da anlayacaktır.

Senedin vadesi geldiği zaman borç muaccel önad kazanır ve bu tarihten sonrasında ödenmeyen her gün amacıyla temerrüt faizi geçerli olur. Senedin ödenmemesi durumu devam ederse bir avukat vasıtasıyla alacakların tahsili amacıyla icra müdürlüğüne başvurulmalı ve meşru takip prosedürleriyle ilgili aksiyon alınmalıdır.

Ödenmeyen Senedin Cezası

Senetlerin ödenmemesi detaylı yaptırımlara gebedir ve bu kapsamda bireylerin borçlarına sağdık kalmış olarak finansal ilişkilerinden doğan sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Taahhüdün ihlal edilmesi ya da yedieminin süistimal edilmesi şeklinde suçların işlenmesi durumunda hapis cezası dahi alınabilir, fakat genel itibariyle senet ödenmesinin iyi mi bir cezaya doğal bulunduğuyla ilgili planlama yoktur.

Bu hal senedin ödenmemesiyle ilgili hukuki bir boşluğun bulunmuş olduğu kanısına bulunmaktadırmamalıdır, şahıslar senedi ödememeleri durumunda meşru takibe alınır ve haciz başta olmak suretiyle detaylı yaptırımlara uğrar.

Zamanaşımına İtiraz Süresi

Eğer icra vasıtasıyla tarafınıza bir uyarı ulaştıysa ve ödeme yapmanız talep ediliyorsa bu durumda ilgili öğrenci itiraz etmeniz amacıyla 5 günlük vakitniz bulunmaktadır. Bu 5 günlük zaman amacıylade ilgili itirazı yapmazsanız tebliği ve amacıyladekileri kabul etmiş saseneırsınız. Bu 5 günlük zaman vakteşımı ile ilgili itirazların dşayetlendirileceği vakitdir ve şahıslar kendilerine iletilen bu tebliği vakteşımına uğramış olduğu iddiasıyla ilgili tebliği yollayan icra müdürlüğüne müracaat ederek itirazda bulunmalıdır.

Bu mevzuya elzem önem verilmelidir eğer ilamsız icra söz hususuysa bu itirazın yapılmaması durumunda borcun ödenmesi şeklinde bir risk söz hususudur. Eğer senetle ticaretiniz gerçekleştiyse ya da evvel imzaladığınız senetle ilgili amacıylaizde bir şüphe var ise senet icra takiplerini e-Devlet programı vasıtasıyla sık sık takip etmeniz iyi olacaktır. Şu sebeple durumu hazırda uygulamada olan kanuni planlamaler uyarınca muhtarlığa bırakılan ya da kapıya bırakılan kararlar 7201 saseneı kanuna ideal olarak bildiri edilmiş saseneırlar.

Zamanaşımı Ne Süre İşlemeye Adım atar

Senedin vakteşımı vadesi geldiği günden itibaren işlemeye adım atar. Bu kapsamda senet borcunun ödenmediği ilk gün vakteşımı vakitınin ilk günü olacaktır. Bu tarihten itibaren geride bıraktığımız her gün borçlu amacıyla faiz manasına gelmektedir. Alacaklıların ise 3 senelik zaman amacıylade ya da resmi daire ya da bankalar amacıyla 10 senelik zaman amacıylade hukuki prosedürlere başlayarak protesto çekmesi gerekmektedir.

Sitemizde siz kıymetli okurlarımız amacıyla bir fazlaca paylaşımda  bulunduğumuz suretiyle; ilgili mevzuya paralel olarak Senet Protesto Yediğinde Kredi Notu Düşer mi temalı yazımızı da okuyarak seçenek verilere ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*