Noter Vekaletname Ücretleri 2022

noter vekaletname ucretleri 2022

Noter Vekaletname Ücretleri 2020

noter ucretleri 1

2020 yılıyla eş güdümlü bir fazlaca alanda zam yapılmış oldu. Fakat yeni yılla eş güdümlü noter vekalet ücretleriyle ilgili bir zam resmi gazetede yayımlanmadı. Noter vekalet ücretlerinin nasıl şekilleneceği ile ilgili 2020 senesine dair bir planlama şuanda yok. Son gelen verilere bakılırsa noter vekalet ücretleri şu şekildedir. Noter vekaletname ücretleri Vasıta satışı vekaletname tutarı 90,50 lira ve 120 lira arasındadır. Noterlerde genel vekaletname tutarı 200 lira ve 550 lira arasındadır. Muhasebe vekalet tutarı 120 lira ve 150 lira arasındadır. Avukat vekaletname tutarı ise 90,50 lira ve 120 lira içinde değişmektedir. Son düzenlenen noterlik ücret tanımasi Noter tutarı 4,94 liradan daha azca olması olanaksız. Düzenleme tutarı 223,20 liradır. Yazı tutarı, aslolan ve öneklerin sayfa başına 6,77 lira alınmaktadır. Çevirme tutarı de çevrilen her sayfa amacıyla 55,99 liradır. Karşılaştırma tutarı her sayfa amacıyla 6,77 liradır. Tescil tutarı prosedür başına maktu olarak 2,12 lira olarak alınır. Emanetlerin saklanması tutarı maktu olarak senelik 15,63 lira olarak alınır. Yüz sayfaya kadar olan defter sertifikasyon tutarı amacıyla 2,12 lira alınırken, yüzden fazlaca her sayfa başına 79 kuruş eklenmiş olur. Bildirim yazı tutarı her yazı başına 2,12 liradır. Yol ödeneği gün başına 26,80 liradır. Aracılık ücretleri her prosedür olarak maktu 1,51 lira olarak alınır. Elektronik prosedürler yapılacak ise elektronik imza prosedürinde bu tanıma hükümleri temel alınarak ücretlendirilir.