Noter Nasıl Olunur Maaşı Ne Kadardır?

Noter Nasil Olunur Noter Nasıl Olunur Maaşı Ne Kadardır?

Noter Nasıl Olunur Maaşı Ne Kadardır?

Mal alım satımlarında ve şrketler çn gerekl olan mza srkülernn alımında
kamuya hzmet etmek adına hukuk güvenlğ tahss etmek ve
anlaşmazlıkların önüne geçmek adına şlemler belgelendren ve dğer
görevlern yerne getren kurumlara noter adı verlmektedr. Noterlk
mesleğn yapan kşye se noter adı verlr. Bu sayfada bzler de noterlk
mesleğ nedr nasıl yapılır ve noter nasıl olunur gb temel blglerden
bahsedeceğz. İşlek caddelerde hemen her köşe başında br noter
görmüşsünüzdür. Noter nasıl olunur? Noterlk mesleğ nasıl devam ettrlr ve
noter olmak çn gerekl olan şartlar ve koşullar nelerdr, bu gb blgler
szlerle paylaşmak styorum.
Noterlern çalışma alanlarının oldukça genş olduğunu söylemek son derece
mümkündür. Belge onaylatmak, taşınır ya da taşınmaz malların satışında,
taahütname, beyanname, tespt tutanak tutumunda, vasyetname gb pek
çok farklı şlemler çn her zaman notere htyaç duyarız. Noterlere araç ya
da ev alan herkes gtmştr, noterler br mal alım satımında hzmet verdğn
blmekteyz. Ancak noterlern hafta sonları kapalı olması pek çok kşnn
şlemlern yapamamasına ve şlemlern aksatmasına sebebyet vermektedr.
Noterlern en azından cumartes günler nöbetleşe olarak hzmet vermeler bence kamu hzmet açısından oldukça faydalı br
karar olacaktır. Zra ş yernden zn alamayan ve noterde mal alım satımı yapmak steyen bnlerce kş vardır, bu kşler mağdur
olduğu blnmektedr.
Noter nasıl olunur?
Noter olablmek çn temelde hukuk fakültes mezunu olma şartı ve bunun akabnde avukatlık stajı yapmış olma şartı
aranmaktadır. Bunların ardından noter belges almak çn başvuruda bulunulur. Başvuruların ardından noterlk belgesn almaya
hak kazanablrsnz. Ancak herkes noter olamamakta ve herkesn noter açma gb br hakkı bulunmamaktadır. Noter açmak çn
br takım temel şartlar ve krterler mevcuttur. Noter olmak çn gerekl şartları taşıyıp koşulları yerne getrdkten sonra, noterlk
açablmek çn belgeler almak gerekmektedr. Noter açablmek çn arzu ettğnz alanda br noter açılmasına lşkn br lan çıkması
gerekmektedr. Noterlk lanı çıktıktan sonra sz de başvurunuzu yaparak sonuç bekleyeblrsnz. Yan noter açmak çn herkes
kafasına göre her stedğ yere noter açamamaktadır. İşn resm şleyş prosedürü bu şekldedr. Eğer herkes noter olablr ve her
yere noter açablyor olsa d günümüzde noterlere karşı olan saygınlık ve toplumda kabul görme durumu belk o o zaman
olmayacaktı.
Br cevap yazın
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekl alanlar * le şaretlenmşlerd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir