Noter nasıl Olunur Maaşı Ne Kadardır?

Noter nasıl Olunur Maaşı Ne Kadardır?

Mal alım satımlarında ve şrketler çn gerekl olan mza srkülernn alımında
kamuya hzmet etmek adına hukuk güvenlğ tahss etmek ve
anlaşmazlıkların önüne geçmek adına şlemler belgelendren ve dğer
görevlern yerne getren kurumlara noter adı verlmektedr. Noterlk
mesleğn icra eden kşye se noter adı verlr. Bu sayfada bzler de noterlk
mesleğ nedr nasıl yapılır ve noter nasıl olunur gb temel blglerden
bahsedeceğz. İşlek caddelerde derhal her köşe başlangıcında br noter
görmüşsünüzdür. Noter nasıl olunur? Noterlk mesleğ nasıl devam ettrlr ve
noter olmak çn gerekl olan şartlar ve koşullar nelerdr, bu gb blgler
szlerle paylaşmak styorum.
Noterlern emek verme alanlarının oldukça genş bulunduğunu söylemek son aşama
mümkündür. Belge onaylatmak, göç eder ya da taşınmaz malların satılmasında,
taahütname, bildirge, tespt tutanak tutumunda, vasyetname gb pek
oldukca değişik şlemler çn daima notere htyaç duyarız. Noterlere vasıta ya
da ev alan çoğumuz gtmştr, noterler br mal alım satımında hzmet verdğn
blmekteyz. Bir tek noterlern hafta sonları kapalı olması pek oldukca kşnn
şlemlern yapamamasına ve şlemlern aksatmasına sebebyet vermektedr.
Noterlern en azından cumartes günler nöbetleşe olarak hzmet vermeler bence kamu hzmet açısından oldukça yararlı br
karar olacaktır. Zra ş yernden zn alamayan ve noterde mal alım satımı yapmak steyen bnlerce kş vardır, bu kşler mağdur
olduğu blnmektedr.
Noter nasıl olunur?
Noter olablmek çn temelde hukuk fakültes mezunu olma şartı ve bunun akabnde avukatlık stajı yapmış olma şartı
aranmaktadır. Bunların arkasından noter belges almak çn başvuruda bulunulur. Başvuruların arkasından noterlk belgesn almaya
hak kazanablrsnz. Bir tek çoğumuz noter olamamakta ve herkesn noter açma gb br hakkı bulunmamaktadır. Noter açmak çn
br ekip temel şartlar ve krterler mevcuttur. Noter olmak çn gerekl şartları taşıyıp koşulları yerne getrdkten sonrasında, noterlk
açablmek çn belgeler almak gerekmektedr. Noter açablmek çn arzu ettğnz alanda br noter açılmasına lşkn br lan çıkması
gerekmektedr. Noterlk lanı çıktıktan sonrasında sz de başvurunuzu yaparak netice bekleyeblrsnz. Yan noter açmak çn çoğumuz
kafasına gore her stedğ yere noter açamamaktadır. İşn resm şleyş prosedürü bu şekldedr. Eğer çoğumuz noter olablr ve her
yere noter açablyor olsa d günümüzde noterlere karşı olan saygınlık ve toplumda kabul görme durumu belk o o süre
olmayacaktı.
Br yanıt yazın
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekl alanlar * le şaretlenmşlerd