Memurların Derece Kademe Hesaplama Yan Dik Kaç Senede Yükselir

Memurların Derece Kademe Hesaplama Yan Dik Kaç Senede Yükselir

Memurların Aşama Aşama Hesaplama Yan Dik Kaç Senede Yükselir

Çayda dem, askerde kıdem lafını duymuşsunuzdur. Devlet memurlarında aşama aşama adı verdiği bir puanlama sistemi var ki, bu sistem ile vazifeye başlanıyor ve emekli olanak kadar da, bu sistem vasıtası ile maaş alınıyor. Aşama aşama ne kadar düşük olursa memurun maaşı o denli yükseliyor. Peki iyi mi ilerler, hesaplama iyi mi yapılır, üniversite ve lise mezunları içinde kıdem farkı olur mu? gelin eş güdümlü inceleyelim.

Aşama Aşama Nedir?
657 sayılı Devlet Memurları kanununda emare edilen ve memurların kıdemlerini meydana koyan puanlama sistemine aşama aşama adı verilmektedir. Her kamu kuruluşunun bir TMK adı verdiği kurum kadroları mevcuttur. Bu kadrolarda görevli memurlar belirli kıdem yıllarına bakılırsa alınırlar ve devam ederler. Memurların hizmete başladıkları tarihlerde mezun oldukları okul ve daha evvelce memuriyet yapmış olup yapmadıklarına bakılırsa başlangıç dereceleri belirlenir. Genel itibariyle memurlar dokuzun biri olarak vazifeye başlarlar. Bu göstergenin yazılışı ise 9/1 olarak anlatılır.

9 DERECEYİ İFADE EDERKEN SAĞ DA BULUNAN 1 RAKAMI İSE KADEMEDİR.

Aşama Iyi mi İlerler?
Örneğin 9/1’den vazifeye süregelen bir memurun aşama kademesi şu şekilde ilerlemektedir.

 • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1
  Yukarıda ki örnekte gördüğünüz suretiyle sağ doğrultuda tespit edilen sayı 3 rakıma doğru artış göstermektedir. Memurun kademesinin ilerleyebilmesi amacıyla 2 önemli şart vardır.

Memurun varolduğu kademede 1 yıl zaman ile hizmet yapması gerekir.
Memurun bir üst kademeye geçebilmesi amacıyla boş kadro olması gerekmektedir.
Eğer işyar aday işyar ise kadro alana kadar aday memurluk sona erene kadar kademesi ilerlemez.

Nereye Başvurulur?
Memurun aşama ilerlemesi amacıyla rastgele bir makama başvurması gerekmez. Fakat memura aşama ilerlememesinin durdurulmasına dair bir disiplin cezası verilirse, bu cezaya karşı kurumun varolduğu bölümde ki yetki sahibi yönetimsel mahkemeye dava açabilme hakları saklıdır. Örneğin işyar 01/06/1995 tarihinde işe başlamış ise her yıl 01/06/…. tarihinde kademesi yükseltilir.

Dereceyi ya da kademeyi yükselten faktörler şunlardır;

 • Aynı kademede 1 aynı derecede 3 yıl kalmış olmak,
 • 8 yıl cezasız vazife yapmış olmak ile 1 aşama verilmesi,
 • Muhteşem kanunlar ile Devlet’in hak tanıması,
 • Herhangi bir okulun lisans ya da ön lisans programından mezun olmak.

Takla Kademesi Nedir?
Memurlar içinde argo bir tabirle son 8 yıl içinde rastgele bir disiplin cezası almayan memurlara Devlet doğrultusundan verdiği ödül durumunda aşama gelişme uygulamasıdır. Eğer işyar bu sürede kesinleşmiş bir disiplin cezasına maruz kalmış ise takla kademesi alamaz ve bir üst kademeye terfi ettirilmez.

Memurların Derecesi Iyi mi Yükselir?
Aşama solda ki rakamı ifade eder ve her derecede 3 aşama mevcuttur. Derecenin bir düşmesi (yükselme manası taşır) amacıyla her derecede 3 yıl kalmak gerekmektedir. Kısaca 9/1 ile vazifeye süregelen işyar evvelce 9/2 sonrasında ise 9/3 olacak ve sonrasında 8/1 olarak 1 aşama düşecektir. Fakat Devlet doğrultusundan hususi bir yasa ya da meşru planlama ile memura ekstradan aşama ya da aşama artmasına dair bir program yapılırsa bu hal istisnadır.

Aşama Aşama Hesaplama Yöntemi
Bu hesaplamayı yapabilmek amacıyla memurun vazifeye başladığı kadronun kaçıncı derecesinden vazifeye alındığını bilmesi gerekir. Ve yukarıda tespit edilen hesaplama cetvelinde ye almış olduğu benzer biçimde sol tarafa 6/1 – 8/2 benzer biçimde kıdem yazılarak sağ taraftan seneler aşağıya doğru hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken şu kriterler önem taşımaktadır.

 • İşe başladığınız tarih ve dereceniz,
 • Bugünün zamanı ve hangi kademede olduğunuz,
 • 2016 senesinde daha evvelce yararlanmayan tüm memurlara 1 yan verildi. 2016’dan evvelce başladıysanız bu husus,
 • Aday memurluk haricinde kalkınma evvelcelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığınız,
 • Lise öğreniminiz de hazırlık okuyup okumadığınız,
 • Takla sicili (8 yıl disiplin cezası almama) aldınız mı,
 • Vatani göreviniz hariç olmak suretiyle 657 Sasene Kanun gereğince 1 seneye kadar verilebilen parasız izin kullandınız mı?
 • Etken olarak çalıştığınız kurum haricinde daha evvelce ki senelere ilişkin memuriyetiniz var mı?
 • Hangi okul mezunusunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*