Maaşta İcra Varken Diğeri İcralara Neler Olur?

Maaşta İcra Varken Diğeri İcralara Neler Olur?

Maaşına icra gelip de, diğeri icra mevzularında neler olacağını bilmeyenlerin akıllarındaki sorulardan biri de maaşta icra varken diğeri gelen icra sonrasında neler olabileceğidir. Zira değişik maaşlar var ise kesinti ne kadar olmakta? İşte bunun benzer halde onlarca probleminin yanıtını net olarak aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

Maaşta İcra Varken Eve Gelebilir Mi?

Bankalardan kullanılan krediler, kredi kartları, kredili mevduat hesapları, telefon, elektrik, su, cep telefonu ve elden alınan mal yada para karşılığında imzalanan senetlere karşılık borcun ödenmesi sonrası icra daireleri tarafınca haciz işlemi başlatılıp, çalışanın maaşının belli bir oranına haciz yöntemiyle el konulur.

Borcunu ödemeyen kişilerin borçları, icra daireleri tarafınca gönderilen haciz yazısı işverenin eline ulaştığında, işveren yada kurum alacaklının avukatına yazı yazar ve borçlunun maaşında herhangi bir icra olmadığını ve borçlunun maaşının %25 ( ¼) oranında kesinti yapılacağı ve borçlunun hesap numarasına gönderileceği yazışması yapılır. Çalışan borçluya ise maaşının %25 oranının hacizden dolayı kesileceği bilgisi verilir. Eğer ki işçinin maaşında devam eden bir haciz kesintisi var ise bu kez alacaklı avukata kaçıncı sırada olduğu yazısı yazılır. Bundan dolayı maaşında haciz olan çalışanın maaşına ikinci bir haciz kesintisi yapılamaz.

Maaştaki haczin bitmesi gerekmektedir. Diğeri alacaklılar ise müracaat sırasına bakılırsa sıralandırmakta ve sıra zamanı vardığında alacaklının maaşına haciz işlemi başlatabilir. 2.000 TL maaş alan bir çalınanın maaşından kesilecek sayı 500 TL’dir. Mühim bir mevzuyu da atlamamak gerekir ki borçlunun %25 kesintiden fazla kesintilerle ile de yaşamını devam edebileceği ispatlanırsa ki, bu borçlunun iş yeri, ev, tarla benzer halde kira gelirleri olduğunda o süre %25 oranı artırılabilir.

Aynı anda iki icranın maaştan kesintisi yapması için borçlunun muvafakat verilmesi halinde ikinci icra da kesinti yapabilir, muvafakat verilen icra oranı ise borçlunun belirlediği tutarı geçemez, sözgelişi 2000 TL maaşınız var ve hali hazırda 500 kesilir, borcun bitmesini isteyen borçlu ikinci icraya 100-300-500 TL benzer halde kendi belirleyeceği tutarda kesilmesini sağlayabilir aksi halde muvafakat verilmediği sürece ilk icra bitmeden kesinti yapılamaz.

Çalışanın maaşında ki haciz işlemi devan ederken işten ayrılması durumunda ise iş yerinden alacağı kıdem tazminatı, senelik izin ücretleri borcun tahsili için icraya ödenir. Çalışanın kıdem tazminatının tümü haciz edilebilmektedir. İşveren, işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatını hesaplar ve SGK ve Vergi kesintilerini gerçekleştirdikten sonrasında kalan net alacağının 4/ 1’lik kısmını alacaklıya öder.

Maaşta İcra Hesaplama

Maaşına haciz gelen çalışan, alacaklının avukatıyla görüşür ve elinde brikmiş birazcık parası bulunduğunu söylerse o zamanlar daha azca ödeme ve daha azca faiz ödemiş olur. Fakat birikmiş parası yoksa o zamanda avukatla mevcut borcun faizinin indirilmesi yada kaldırılması mevzusunda antak kalma yapabilir.

Eğer ki işveren, mevcut borca karşılık çalışanın maaşında kesinti yapar ve ödeme yaparsa o zamanlar avukatlar anlaşmaya yanaşmamakta. Maaştan kesinti yasal zorunluktur çalışanın maaşından kesinti yapmayan iş veren hakkında alacaklı şahıs yasal işlem başlatabilir