Ekonomik Kriz Nedir? Nasıl Meydana Gelir?

Ekonomik krize verilen iki isim daha vardır. Resesyon ve depresyon gibi terimler adında da kullanılabilir. Ekonomik krizlerin çoğunluğu o ülkedeki büyük şirketlerin iflas etmesi veya ülkedeki para biriminin birden bire çok aşağılara düşmesinden dolayı o ülkede ekonomik kriz çıkar. Ekonomik durumunun esas açıklaması o ülkenin ekonomik bakımda durgun bir dönem geçirme sürecine verilen isimdir.

Global Ekonomik Kriz

Ulusal arası ekonomi dengelerinin birden bozulması ile birlikte oluşan parasal bakımdan durgunluk veya çökmeye neden olan krize global ekonomik kriz denir. Bunun ortaya çıkartacağı en büyük sorunların başında o ülkede bulunan büyük firmaların ve fabrikaların çökmesinde en büyük etkeni kullanılabilir. Global ekonomik krizlere örnek verecek olursak; 1994 Meksika Krizi, 1998 Rusya Krizi, 1997 Güneydoğu Asya Krizi, 1996 Arjantin Krizi, 1994 Meksika Krizi, 2001 Türkiye Krizi olarak sıra halinde gösterebiliriz.

Ekonomik Krizlerin Etkileri Nelerdir?

 Ekonomik krize uğrayan herhangi bir ülkede para durumu düşer herhangi bir malzeme alım satımı düşüşe uğrar, ticari ve ekonomik dengeler bozulur. Araba alım satımından, ev alım, satımı ve kiralardaki tutar yükseleceği için bu gibi birçok ürün düşüşe geçer.

Dünyadaki En Büyük Ekonomik Krizler

Güneydoğu Asya Krizi:

Güneydoğu Asya’da çıkan ekonomik krizin en büyük nedeni. Bankalardan durmaksızın çekilen yüksek tutardaki krediler, alınan kredilerin uzun zaman geri ödenmemesi, devlet bankalarının bu yüzden özel bankalardan kredi almaları ve onlarında bu alınan krediyi ödeyemeyip tamamen düşüşe geçmelerine neden olur.

Rusya Krizi:

Rusya krizinin nedenine gelecek olursak bu krizin en büyük etkenleri Rusya’da bulunan büyük firmalarının kur krizine girmeleri, yabancı ülkelerden alınan yüksek tutardaki kredilerin geri ödenememesi, finans ve bankacılık sektörünün tamamen çökmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Krizi:

Yerel paranın aşırı derecede yükselmesi ve yerli halkın yerel parayı kullanmayıp başka paraları kullanmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours