Bireysel İhtiyaç Kredisi Kaç Gün Ödenmezse İcralık Olur?

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kaç Gün Ödenmezse İcralık Olur? Bireysel gereksinim kredisi ne kadar süre sonrasında avukatlık olur? Kredi takip süreci ne vakit adım atar? Bankalar, bireysel gereksinim kredisi kullanmak isteyen müşterilerinin kredi notlarını ve finansal durumlarını kredi vermeden ilkin detaylı olarak incelerler. Kredi onayı verdikleri müşterilerine bir kredi sözleşmesi imzalatılır ve kredi çekme ve geri ödeme süreçleriyle ilgili tüm şartlar, sözleşmede belirtilmiş ve kabul ediyorsa {müşteri} tarafınca imzalanmış olur.
Kredi Takip SüreciKredi çeken müşterinin kredi taksitlerini tertipli ve tam olarak ödenmesi önemlidir. Taksitleri ödenmeyen müşteriler için banka tarafınca öncelikli olarak yazılı ve telefonla, kredi borcunun yasal takibe düşeceği uyarısı gelir. Bireysel gereksinim kredisi taksitinin 90 gün gecikmesi durumunda yasal takip adım atar. Kredi Karşılıkları Yönetmeliği gereği her {müşteri} ve her tutardaki borç için aynı yasal takip şartları uygulanır. Bireysel gereksinim kredisi taksidi ödemesinin gecikmesi sonucu 91. gün, banka müşterisi için icra müdürlüğüne dilekçe verilir ve tahsilatı için müşterinin adresine yasal tebligat gönderilir.Yasal tebligatta, müşterinin ödenmemiş kredi taksidi, gecikme faizi ve alacaklının avukatlık harcamaları tutarının toplamı belirtilerek müşteriye borcunu ödemesi için yasal merciler tarafınca belirlenmiş makul bir ödeme süresi tanınır. Bu süre içinde borcun {müşteri} tarafınca ödenmemesi durumunda, borç tutarı var ise banka hesabındaki mevduatlardan ya da bordrolu bir çalışan ise maaşından öğrenim edilir.Banka hesabındaki mevduata, haciz belgesinin bildiri edilmiş olduğu ay içinde bloke konulur. Banka hesabında mevduat olmaması durumunda ise çalmış olduğu işyerine ulaşan tebligattaki meblağ, bulundukları aya ilişik maaşın ilk ödeme gününde yapılmak suretiyle, maaşının ¼ ‘ü tutarında kesinti yapılır. İşveren tarafınca meydana getirilen bu kesinti, tebligatta yer edinen ilgili icra müdürlüğünün IBAN numarasına EFT/havale yapılır. Toplam borç tutarı tamamlanana kadar her ay tertipli olarak borçlunun maaşından öğrenim edilir.OKU  Çeyiz Parası Ödeneği {Nasıl} Alınır?
Kredi Takip Süreci Sonrası Yaşanacak DezavantajlarBankalardan bireysel gereksinim kredisi çeken müşteriler, kredi taksitleri tamamlanıncaya kadar borçlarını, belirlenmiş son ödeme evveliyatına kadar ödemekle yükümlüdürler. Bu ödeme tarihinin gecikmesi hem kredi taksitine her gün günlük faiz eklenmesi hem de borçlunun kredi notunun düşmesi anlamına gelir.Peki kredi notu nedir?Bankalar; kendi ve öteki müşterilerinin finansal bilgilerini, belirli bir yetki seviyesine kadar görebildikleri ortak bir sistem kullanırlar. KKB (Kredi Kayıt Bürosu) tarafınca tutulan bu sistemde, müşterilerin tüm bankalardaki kredi ve kredi kartı borç ödeme düzenleri ve varlık/borç durumları raporlanmaktadır. Bu raporda, müşterilere ödeme düzenlerine bakılırsa verilen puanların toplamı müşterinin kredi notunu belirler.Kredi notunun yüksek olması, banka müşterisinin alacağı kredi miktarını, kredi kartı limitini ve güvence tutarını belirler. Mesela, bir müşterinin, kredi notuna bakılırsa 20.000 TL kredibilitesi var ise ve bir bankadan 10.000 TL bireysel gereksinim kredisi çekiyorsa, bu borcu ödenmeye başlanmadan bir öteki bankadan bir gereksinim kredisi çekmek istediğinde banka tarafınca alınacak olan KKB raporunda, çekilen bundan önceki kredi miktarı görülebilecek ve 2. banka müşterisine en fazla 10.000 TL bireysel gereksinim kredisi verecektir.Ödenmeyen kredi tutarlarının da görüldüğü KKB raporları, bankanın borçlu müşterisinin kara listeye alınmasına sebep olabilir, kredi borcunun takibe düşmesi sonucu alınan negatif kredi notu 5 yıl süresince düzeltilemeyecektir. Bu durumda müşteriye yeni bir bireysel gereksinim kredisi ya da kredi kartı talebinde negatif yanıt gelecektir. Buna ek olarak ticari hayatta da gereksinim duyulan banka ürünlerinden de faydalanması da riskli müşteriler statüsünde olacağından mümkün olmayabilir. Bu sebeple, bireysel gereksinim kredisinin en fazla 90 günlük gecikme süresi aşılmamalıdır.Kredi303.com