Bekçi Nasıl Olunur Maaşları Ne Kadar Başvuru Ve Şartları 2020

Bekçi Nasıl Olunur Maaşları Ne Kadar Başvuru Ve Şartları 2020

Bekçi Nasıl Olunur Maaşları Ne Kadar Müracaat Ve Şartları 2020

Geçtiğimiz yıl oldukça sayıda bekçi alınacağı söylenmişti. 30 bin bekçi alımı tamamlandı ve bekçilerimiz vazifelerine başladı. 2020 senesinde da bekçi alımı yapılacak. 2020 senesinde 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak suretiyle 672 bekçi alınacağı duyuruldu. Müracaat tarihlerinde web üstünden müracaatlar kabul edilecek. Fakat bekçi olabilmek amacıyla POMEM doğrultusundan bildirilen bekçi şartlarını taşımak gerekmektedir. Bekçi maaşları son aşama yüksek olması sebebi ile pek oldukça kişi doğrultusundan tercih ediliyor. Bekçi müracaat iyi mi yapılır? Lüzumlu şartlar nedir? Kaç para maaş alırlar? Mesai saatleri iyi mi? Şimdi bu tarz şeyleri inceleyelim.

Bekçi Alım Şartları Nedir?
Bekçi alımları amacıyla yapılacak olan imtihana başvurmak amacıyla ihtiyaç duyulan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Türk vatandaşı olmak
 • Müracaat oluşturulan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
 • Müracaat oluşturulan zaman itibari ile rastgele bir siyasal parti delegesi olmamak ya da rastgele bir yan kurum ile ilgisi bulunmamak
 • Terör örgütlerine, bu örgütlerin rastgele açık ya da saklı olmak şartı ile rastgele bir faaliyetine katılmamış olmak
 • Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sıhhat sebebi haricinde)
 • Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanımı sonucunda müracaat yapmış olduğu an itibari ile tedavi görmüyor olmak
 • Işgören olmasına engel teşkil edecek rastgele bir durumunun olmaması
 • Sıhhat yönetmeliğince emare edilen şartları taşıyor olmak
 • Silahlı vazife hayata geçirmeye ya da tabanca taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması
 • Toplumda fena özellikleri ile tanınmamış olmak
 • Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması
 • Kendisinin ya da eşinin rastgele bir fuhuş suçuna girişim etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da yönetimsel tahkîkat geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten yargı giymemiş olması
 • Minimum 1,67 boy seviyesine haiz olmak
 • Vücut kitle indeksi 18 ile 27 içinde olmalı
 • Müracaat yapmış olduğu ilde 1 senedir ikamet ediyor olmak
 • Güvenlik tahkîkatsının ve arşiv araştırmasının pozitif neticelenmesi
 • Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan kaynaklı hükümlü olmamak şeklinde şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Bu şartları taşımadığının belirlenmesi durumunda sınav müracaatı kabul edilmeyecektir.

Müracaat Evrakları Nedir?

 • Imtihan müracaat talebinizi sahibi olan dilekçe
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da geçişlik
 • Diplomanın aslı ve fotokopisi
 • Imtihan müracaatsunda bulunduğunuz il sınırları amacıylade 1 senedir ikamet ettiğinizi ispatlar belge
 • Son 1 seneye ilişkin 4 tane biyometrik fotoğraf
 • Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik amacıyla engel teşkil edecek durumlarının olmaması
 • Imtihan tutarının yatırıldığını gösterir dekont
 • Sıhhat bilgilendirme formu
 • Yaş revizyonsi yaptıranların yaş gözden geçirme evrakları
 • Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

Üç Aşamalı Imtihan Nasıl Yapılıyor?
Bekçi alımları amacıyla yapılacak olan sınav 3 aşamadan oluşuyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Adaylar öncelikle yazılı imtihana doğal olarak tutulacaktır. Sorulacak sorular Türkçe, Toplumsal Bilgiler, Fen Bilgisi, Yaşam Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanlarında olacaktır. Sınava giren ve soruları cevaplayanlar, cevapları optik biçim üzerine işaretlemek sureti ile imtihanı tamamlayacaklardır. Bu imtihandan başarı ile geçmenin şartı 100 puanlık olan imtihandan minimum 50 puan almaktır. Bakanlık lüzumlu görmüş olduğu hallerde bu puan ile ilgili farklılık yapma hakkına haizdir.

İkinci adım fiziki yeterlilik adımsıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki halleri incelenerek eleme yapılacaktır. Imtihan komisyonu doğrultusundan yapılacak olan araştırma sonucunda 60 puan alanlar bu adımdan da işlemiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

Üçüncü adım ise sözlüdür. Bu adımda kendini ifade edilme kabiliyeti, adayın özgüven derecesi incelenecektir. Aday bu vakitçte genel kültür mevzularını içerek kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verdiği zaman zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir. Komisyon doğrultusundan adayın sunumuna söze girmek edilebilecek ve kendine sorular yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler informasyon seviyesi, kavrama kabiliyeti, özgüven, ifade kabiliyeti ve gövde dilidir. Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler öneme alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonrasında almış olduğu puanlar üstünden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin averajı alınacaktır. Bu temel puan hesaplandıktan sonrasında imtihanı kazananların adlarını sahibi olan bir sıralama asılacaktır. Listede yer edinen adlar üstünden arşiv araştırmasi ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son adımyı da başarı ile geride bıraktığımız bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.

Imtihan Tutarı Ne Kadar?
Genel olarak müracaatlarını web üstünden meydana getirecek olanlar amacıyla emare edilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnız Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM ya da şubeler aracılığı ile sınav ücretleri yatırılabilecektir. Fakat web üstünden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Şundan dolayı dilenen belgelerde yukarıda gördüğünüz suretiyle dekont da bulunmaktadır. Şehit ve vazife malulü yakınları imtihana parasız olarak müracaat yapabilecektir. Fakat müracaat esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa tutarı yatırmadıkları amacıyla sınav müracaatı yapmamış sayılacaklardır. Imtihan ücretini ödeyerek ön kayıt yaptırmayan ya da aynı müracaat amacıyla ansızın oldukça kez ücret yatıranları ücretleri geri verilmeyecektir.

Bekçilerin Görev ve Yetkileri Nedir?
Güvenlik Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Basın Açıklaması 21.11.2019 tarihinde yapılmıştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım, şüpheli vatandaşlardan kimlik sorma ve araştırma vazife ve yetkisi ile adli vazifeler verilmesi şeklinde planlamaleri de Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife ve yetkilerini genişletecek olan planlama sahibi olan yasa teklifini 22 Ocak Ayı 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazife ve yetkileri ile ilgili olarak gösterilen yönetmeliğin 16. maddesindeki Mahalle ve Çarşı bekçileri mekanları içersinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar hükmüne bakılırsa Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur. Detaylı informasyon amacıyla bekçilerin kimlik sorma yetkisi adlı içeriğimizi okuyabilirsiniz. Buna bakılırsa vazife esnasında şüpheli şahısların kimlik ve kimlik araştırma yetkisi verdiği çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife esnasında kimlik incelemesi yapmasına itiraz edilmesi suçtur. Kimlik sorma yetkilerini kullanmak isteyen bekçileri zor kullanmak mecburiyetinde bırakılmamalıdır. 22 Ocak Ayı 2020 tarihinde Çarşı ve Mahalle bekçilerin atama, vazife ve yetkilerini sahibi olan 18 maddelik bir yasa öneriyi tam metninine bakılırsa Çarşı ve Mahalle bekçilerin vazife ve yetkileri şunlardır;

 • Halka yardım vazifiyeti
 • Devriye hizmet vazifiyeti
 • Durdurma ve Kimlik sorma vazifiyeti
 • Adli vazife ve yetkileri kapsamında şüphelileri yakalamak, lüzumlu tüm tedbirleri almak,
 • Zor ve Tabanca kullanma yetkisi
 • Genel Kolluk kuvvetlerine yardım vazifiyeti vardır.

Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?
Yöntem 1 İnternet Üstünden Müracaat
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği amacıyla müracaatlar açıklandığında İnternet üstünden müracaat gerçekleştirmek amacıyla tıklayınız. Vazife yapılmak istene il müracaat esnasında seçilecektir. e-devlet üstünden müracaat gerçekleştirmek da ihtimaller içinde olmaktadır. Başvuruda bulunmak amacıyla web sayfasını ziyaret ederek müracaat zamanını geçirmemenizi tavsiye ederiz.

Yöntem 2 Bireysel Müracaat Yapılabiliyor
Bireysel müracaat amacıyla tarihler Polis Akademisinin resmi web sitesinde duyuruluyor. Ön müracaat yapanlar ön sağlık kontrolleri amacıyla müracaat merkezlerine mesai saatleri içinde müracaatte bulunuyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile müracaatlar kabul edilecek olup emare edilen tarihler dışındaki kişisel müracaatlar reddedilecektir. Şahsen müracaat esnasında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.

Atama İşlemleri
Yapılacak olan 3 aşamalı imtihanı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller dahilinde yapılacaktır. Sınavda başarıya ulaşmış olmak tek başına yetmemektedir. Bu süreçte arşiv incelemesi ve güvenlik soruşturmalarının da pozitif netice vermesi gerekmektedir. Bu araştırmalarında rastgele bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu alabilmek suretiyle devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık halinde çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına rastgele bir engel olamayanların işyar olarak atanması ihtimaller içinde olacaktır. Ataması oluşturulanların 15 iş günü içersinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başlangıcında olmayanlar ile ilgili oluşturulan atamalar iptal edilecektir. Bu süreçte boş kalan illere yedek listelerdeki şahıslar öneme alınarak sıralama sıralamasına bakılırsa atama yapılacaktır.

Atama ve adaylık süreci
MADDE 4- e bakılırsa;

(1) Sınavlarda başanlı olan, vazifesini hayata geçirmeye engel olabilecek bir hastalık ya da engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belirleme edilmiş bulunanlar itimat ya da jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday işyar olarak atanırlar.
(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık zamanı bir yıldan azca iki yıldan oldukça olması imkansız. Adaylık zamanı içersinde verdiği esas ve hazırlayıcı eğitimlerde başarıya ulaşmış olanların asaleten atamaları yapılır.
(3) Adaylık zamanı içersinde esas ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birisinde başansız olanlarla adaylık zamanı içersinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, vazifeye devamsızlıktan belirleme edilenlerin, aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.

10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANMIŞTI
Resmi Gazete’de piyasaya sürülen 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.000 bekçi ekibi verildi. 3-10 derecede Güvenlik Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında 10 bin bekçi ekibi verildiği tebliğname de açıklandı. Cumhurbaşkanlığı 22 sayılı kararnamesini bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?
Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250 TL.
Önlisans mezunu bekçiler 4.400 TL.
Lisans mezunu bekçiler 4.657 TL. seviyesinde maaş almış olduğu belirtiliyor.

Mahalle Bekçileri Kaç Saat Çalışıyor?
Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 içinde çalışan bekçiler Güvenlik Genel Müdürlüğüne bağlı olarak vazife yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan emek harcama saatleri bekçilerin günlük emek harcama saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu kapsamda bekçilerin emek harcama saatleri Güvenlik doğrultusundan belirlendiği biliniyor. Müracaat olmak isteyen ve şartları taşıyan adaylar eğitimleri çoğu zaman Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde yatılı olarak veriliyor.

Bekçi Alımı 2020 Senesinde Ne Süre Yapılacak?
2020 senesinde bekçi alımları ile ilgili şimdilik net ve resmi bir izahat bulunmuyor Polis Akademisi ve Güvenlik Genel Müdürlüğü resmi sitesi üstünden oluşturulan duyurularını sitemiz takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*