BDDK Nedir?

Türkiye’de ekonomi alanında en önemli kurumlardan birisi olarak dikkat çeken BDDK ile ilgili olarak bilgiler sunma yoluna gideceğiz. Günümüzde ekonomi piyasalarını denetleyen birkaç değişik kurum yapısı bulunmaktadır. O şekilde ki devlet denetimi en yüksek olan kurumlardan birisi bulunduğunu öncelikli olarak da söylememiz gerekiyor diyebiliriz.

BDDK Nedir?

BDDK, açılım olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak bilinir.

Bankalar ve hususi yatırım sektörlerinde ki firmalar başta olmak suretiyle tüm faaliyetlerini düzene sokmak ve düzende tutmak için kurulan yetkili mercidir. Devlet, bu kurum aracılığı ile birlikte tüm yasal düzenlemelerini lüzumlu kurumlara iletir ve kısa süre içinde kolay olarak yürürlüğe sokar.

Kurum, hem de bu yasaların ne aşama uygulanmış olduğu benzer şekilde mevzular ile de ilgilenir. Esas amacı ise hem kurumların hem de kişilerin menfaatlerini eşit şekilde korumak ve yönetimselliği öncelikli tutmaktır. Günümüzde bankacılık sektöründe ki her türlü uygulama, bu kurumun denetimi altında ilerler.

Her türlü borsa işleminde de gene denetçi kurumlardan birisidir. Yalnız yatırım alanında bilhassa SPK (Ana para Piyasaları Kurumu) fazlaca daha oldukca ön planda yer alır. Esas denetçi merci SPK olarak dikkat çeker.