Banka Maaş Hesabına Bloke Koyabilir mi?

Banka Maaş Hesabına Bloke Koyabilir mi? Banka hesaplarıma bloke {nasıl} koyar? Banka maaş hesabıma bloke koymak için ne olması gerekiyor? Her bankada bu kaide var mı? Merak ettiğiniz bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Maaş hesabına bloke koyulması işlemleri, resmi mercilerden herhangi bir yasal evrak olmadan ne olursa olsun imkansızdır. Maaş hesabı, bireye ilişik tertipli gelirin yer almış olduğu, herhangi bir haksız kazanç barındırmayan, belgelendirilebilen ve bağlı olunan sigorta kurumundan ödeme tutarlarının teyid edilebildiği hesaplardır. diğeri mevduat hesapları; paranın deposunın yasal olmayan yoldan elde edilmiş olması, tutum Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nin hesapta kabahat teşkil edebilecek unsurlar tespit etmesi benzer şekilde durumlarda bloke edilebilirken, maaş hesabı kişinin hususi, kamu ya da şahsına ilişik işletmelerde elde etmiş olduğu kazancın yatırılmış olduğu hesaplar olduğundan bu hesaptaki paraların da kullanımı şahsın inisiyatifindedir.
Maaş Hesabına Haciz Oluyor mu?Kişinin bankaya, herhangi bir kuruma yada bir bireye ödenmemiş borcu olması ve bunun mahkeme sonucu ile tahsilatının onaylanması durumunda haciz işlemi uygulanır.İcra müdürlükleri tarafınca öncelikli olarak haciz işlemi, fert tertipli bir işte çalışıyor ise maaşına uygulanmak suretiyle bağlı olduğu sigorta kurumundan denetim edilerek tespit edilen işyeri adresine bildiri edilir.Çalmış olduğu şirket, maaş haczi mahkeme tebligatını teslim aldıkları ay sonucunda, maaşının en fazlaca ¼’ü olacak şekilde maaştan kesinti yapar ve kesinti yapmış olduğu meblağı, tebligatta bildirilen ilgili icra müdürlüğünün banka IBAN numarasına EFT/Havale yapmakla yükümlüdür.İcra Müdürlüğü, kesintinin uygulamaması ve icra müdürlüğüne gönderilmemesi gereksinim duyulan durumlarında borçtan şirketi görevli meblağ.Ödenmesi atlanan yada unutulan aylarda borcun biriken meblağı, takip eden ay ne olursa olsun yatırılmalıdır.Maaş haczi kesintisine, borç bitene kadar her ay devam edilir, kişinin maaşına değişik bir icra borcunun daha gelmesi durumunda ise yeni borcun ödenmesine, devam eden borcun bitmesiyle başlanır.OKU  Son Dakika: TC kimlik numarasına bakılırsa 5000 TL ödeme
Maaş Hesabına Kredi Kartı Ödemesi İçin Bloke KoyulmasıBankalar, müşterilerinin kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygularlar.Gecikme faizine karşın hala ödenmeyen kredi kart taksitleri için ise yasal takip başlatırlar.Bu durumların yaşanmaması için bankalar, bazı yeni uygulamalar geliştirerek ödemelerin tertipli olmasını sağlamayı hedeflerler.Mesela müşterilerine kredi kartı müracaat işlemleri esnasında kredi kartı taksitlerinin her ay otomatikman, vadesiz mevduat hesabından ödenmesi için yönerge seçeneğini sunarlar ve onaylatırlar.Müşterilerin verdikleri yönerge gereği kredi kartı ödemelerini, maaş hesabına her ay gelecek olan mevduattan banka, her ay otomatikman öğrenim ederek kredi kartı ödemelerini, müşterinin öteki ödemelerinin önüne almış olur.Bankaya Olan Borç İçin Bloke Konulabilir Mi?Banka, kendisinden almış olduğu krediyi ya da kredi kartı taksitlerini ödememiş olan müşterisinin hesabına toplu bir para gelmesi durumunda borcu ödenmesi için hesaplar içinde müşterinin haberi olmadan işlem yapması imkansız. Bu durumlarda banka {müşteri} temsilcisi, hesapta mevduat görünmesine karşın borcun ödenmemesi sebebiyle müşteriyi arayıp hatırlatma yapabilir.Fakat hesaptaki parayı, kesinlikle herhangi bir savcılık sonucu ya da icra müdürlüğü tebligatı olmadan bloke edemez.Bankaların, kendi müşterilerinin borcu için yapabileceği yasal uygulama, öteki borç tahsilatları için uygulanan haciz yöntemleriyle aynıdır.Banka, icra müdürlükleri tarafınca borcun tahsilatı için gelen tebligatların birden fazla olması durumunda borcun hesaptan öğrenim edilmesi için, blokeyi tebligat teslim tarihlerine bakılırsa sıraya koyarak yapmalıdır.Bankalar, müşterisinin bankaya olan borcunu kesinlikle önceliklendirerek kendi namına kesemez.SENETLE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLABorç tahsilatının kesinlikle icra müdürlüğü tarafınca bildiri edilen mahkeme kararıyla yapılması esastır. Bankaların, bu işlemi doğru yöntemle uygulamamaları durumunda ise Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilir ya da mahkeme kanalıyla bankadan şikayetçi olunabilir. Bu durumda banka, usulsüz kesinti yapmış olduğu tutarı, kişiden alacak borcunun olmasına karşın geri ödemek zorunda kalabilir.OKU  0.39 Faiz Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank Kredi Verilecek