2022 Vergi İndirimi ve Ertelemesi Şartları Nedir?

Vergi İndirimi ve Ertelemesi Şartları Nedir? Vergi ertelemesi meydana getirecek olanlar için bilinmesi gerekenler? Esnaflara rahat usul vergi indirimi {nasıl} olur? 2020 senesinde bu biçim işlemler için ne yapılmalı? Şimdi sizlere bu mevzu hakkında bilgiler vereceğiz. Vergi ertelemesi; ödenmesi ihtiyaç duyulan verginin verilen süre içinde ödenmeme durumunda meydana getirilen işlemdir. Vergi ertelenmesinin yapılabilmesi için belli koşullar gereklidir; 
Yükümlü vergiyi ödeyemeyecek kadar maddi güçlük içinde olmalıdır.Yükümlü verginin ertelenmesi dahilinde üstüne eklenecek faiz miktarını kabul ediyor olmalıdır.Yükümlü yazılı bir talepte bulunmuş ve borcunu ödeyecek bir güvence göstermiş olmalıdır.,İlgili Kanuna Nazaran Vergi Ertelemesi6736 sayılı taksit erteleme ile ilgili kanuna bakılırsa ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarı ödemeyen borçlulara, geri ödeme süresince gecikilen her ay için, faizi ile beraber ödeme yapmaları durumunda Kanun hükümlerinden tekrardan yararlanmaları sağlanır. 6138 sayılı kanundan yola çıkarak azami iki yıl süre verilerek vergi ertelenmektedir.Yeni Karar; Vergi Borcuna Taksitlendirme İmkanıResmi Gazete de piyasaya çıkan habere bakılırsa Bakanlar Kurulu’nun kararıyla vergi borcuna 60 ay taksitlendirme yapılacak. Peki bu taksitlendirmenin bilgileri {nasıl}? 1 Ocak 2020 itibari ile taksitlendirilen vergi borcunun gecikme zammının aylık değişiklik oranları hesaplanacak. Taksitlendirme mükellefin borcuna bakılırsa değişim gösterecek. Bu taksitlendirmeden yararlanabilecek kişiler kimler?  Oldukca zor durum raporu taşıyanlar bu 60 ay taksitlendirmeden yararlanabilecek. Mükelleflerin mali durum dereceleri değerlendirilecek; nakit oranı 0,1 yada daha minik, kaldıraç oranının 0.7 yada daha büyük, likidite oranı 0.7 ya da daha minik olması durumunda mükellefe oldukca zor durumda derecesi verilecek. Ek informasyon olarak kaldıraç oranı; borç oranı olarak bilinmekte olup bu oran tüm borçların toplam aktiflere bölünmesi ile hesaplanır. Likidite oranı ise kısa süreli olan borçlarımızı ödeyip ödeyememe durumumuzu ve emek verme sermayemizin yeterliliğini ölçer.OKU  Nüfus Cüzdanı Bedelini Kredi Kartı İle ÖdemeEsnafa Rahat Usul Vergi İndirimi {Nasıl} Alınır?Esnafa vergi indirimi olarak; 2020 senesinde rahat usul esnafların senelik kazançlarının 9 bin TL’si vergiden muaf tutulacak. Şu demek oluyor ki senelik kazancınızın vergilendirilmesi 9.000 TL’den sonrasında başlamış olacak. Bu uygulama ilk olarak 2018 senesinde başlamış olup 2018 ve 2019 senesinde vergi indirimi sınırı 8 bin TL idi. Bununla birlikte engellilik durumu olan rahat usul esnaflar için engellilik indiriminden yararlanma imkânı bulunmakta.Yeni iş kuran gençlere yönelik de vergi indirimi olarak ilk 3 yıl içinde vergiden muaf tutulacağını belirtelim. Sadece bu indirimden yararlanan rahat usul esnaf kategorisinde olan genç esnaflar maalesef 9.000 TL’lik vergi indiriminden faydalanamıyor, sadece tercihe bağlı olarak iki vergi indiriminden herhangi birini tercih edilebilir. Bilinmiş olduğu suretiyle rahat usul esnaflar her yıl Şubat ayında bundan önceki senenin kazancını bir bildiri ile bildirirler.Esnaf gelir vergisi indiriminden yararlanabilmek için herhangi bir müracaat yapılmasına gerek olmamakla birlikte, rahat usul esnafların tek yapmaları ihtiyaç duyulan şey 2020 yılının şubat ayında senelik kazançlarıyla ilgili verecekleri beyannamede vergi indirimi kısmına 9.000 TL yazmak olacaktır. Ek olarak 9.000 TL’den sonraki kazançları için ödeyecekleri vergiyi de 2(iki) taksitte ödeme olanağına da sahiptirler. İndirimden istisnasız olarak her yıl yararlanabilen rahat usul esnaflar için, bir yıl bu indirimden faydalanmayıp bir sonraki yıl daha çok indirimden yaralanma şeklinde bir durum söz mevzusu değildir.
Genel Olarak Katma Kıymet Vergisi ErtelemesiKatma Kıymet Vergisi borçlularının da vergi borçlarının ertelenmesi için talepte bulunma hakları vardır. Fakat 3065 sayılı kanunda ‘’Katma Kıymet Vergisi Ertelemesi’’ ‘ne bakılırsa meydana getirilen ertelemeyi ifade eder. Vergi fiilen indirilebilecek tarihe kadar erteleme gerçekleştirilebilir. Bu kanuna bakılırsa Katma Kıymet Vergisi Ertelemesi, ithalat esnasında gerçekleşme ve tarh ettirilen vergiyi içermektedir.Bilinmiş olduğu suretiyle gümrük ödemeden meydana getirilen ithalat işlerinde teşvik belgesi bulunmuyorsa malın gümrükten çekilmesi esnasında KDV ödenmesi gerekir. Bu verginin ertelemesinden yararlanabilmek için lüzumlu olan koşullar;İlgili şahıs ya da kuruluşun yurt içindeki gerçekleştirdiği faaliyetlerin dolayısıyla Katma Kıymet Vergisi mükellefi olması gerekmektedir.İlgili şahıs ya da kuruluşun yapmış olduğu ithalat yatırım durumunda olmalıdır. Şu demek oluyor ki ithalat makine, vasıta, döşem ve benzeri yatırım malı olması gerekmektedir.İlgili şahıs ya da kuruluşun ithal etmiş olduğu yatırım malı, daha öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı’ndan alınmış teşvik belgesi bulundurması gerekmektedir.OKU  Eminevim Nedir? {Nasıl} Çalışır? Eminevim ile ev sahibi olabilir miyim?Rahat Usule Doğal olarak Olmanın Şartları Nedir?Fiilen kendi işinde çalışıyor olmak (Destek personellerle beraber çalışılabilir). Ölüm durumunda dul eşi yada evlatları için işin başlangıcında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır.İşyeri iyelik hakkının iş sahibine ilişkin olması durumunda emsal kira bedeli senelik olarak 7.400 TL’yi aşmamalıdır. Rahat usul kira haddi 2019 senesinde 6.500 TL idi. Bu sınır Büyükşehir’ler için geçerlidir. Büyükşehir olmayan yerlerde rahat usule doğal olarak olma sınırı, senelik emsal kira bedeli olarak 4.900 TL olarak belirlenmiştir.Metrekare olarak dükkânın büyüklüğü rahat usule doğal olarak olmak açısından bir ehemmiyet teşkil etmemektedir.Ticari, zirai ya da mesleki faliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine doğal olarak olmayan esnaflar da rahat usul olaraak değerlendirilir.Yazar kasa kullanmak zorunda değillerdir.Her satış için satmaca ya da perakende satış fişi düzenlemelerine gerek kalmamıştır, onun yerine her akşam o gün için gelirini satmaca ya da fiş ile bir kerede belgelendirmeleri yeterlidir.Rahat usule doğal olarak olmanın genel şartları haricinde, satılan ürünlerin senelik alım miktarında da bazı sınırlar bulunmaktadır.Senelik alım miktarı olarak en fazla meblağ olan 148.000 TL’yi geçmemesi gerekir. Başka bir işle daha uğraşanların da bir senelik gelirinin 49.000 TL’yi geçmemesi gereklidir. Toplamda iki iş yerinin kazancı da 100.000 TL’yi aşmamalıdır.Rahat Usul Esnafların Ayrıcalıkları Nedir?Rahat usule doğal olarak olan esnaflar;Katma kıymet vergisi, gelir vergisi ve stopaj vergisi ödemezler. Yalnızca senelik kazançları üstünden vergi öderler, bu vergi de yazımızda belirttiğimiz suretiyle 9.000 TL indirimli bir halde ödenir.Defter tutma zorunluluğu yoktur.Engellilik indiriminden faydalanılabilir.Geçici vergi verme zorunluluğu yoktur.Muhasebe kayıtlarını kendileri tutabildiği şeklinde, herhangi bir izin alma zorunluluğu olmaksızın bir muhasebeci ya da mali müşavire de tutturabilirler, ya da onlar için bağlı bulundukları meslek odalarındaki muhasebe birimleri de bu görevi üstlenebilir.OKU  E-Devletten Müracaat Başladı. Kaçırmayın. 10 bin TL VerilecekBasit usule doğal olarak olma şartlarının birini bile aşsalar bu esnafların gerçek usule geçiş yapma zorunluluğu vardır. Bu şartları taşıyor olsa bile kendi istekleriyle gerçek usule geçiş icra eden esnaflar da bulunmaktadır, rahat usul esnaflar bu şekilde bir hakka sahiptirler.2020 Engellilik Oranına Nazaran Vergi İndirimi2020 senesinde engellilik oranına bakılırsa hesaplanan vergi indirimleri;Birinci dereceden engelli olanlar için 900 TL,İkinci dereceden engelli olanlar için 470 TL,Üçüncü dereceden engelli olanlar için ise 210 TL olarak belirlenmiştir.Bu vergi indiriminden engellilik durumu olan esnaflar faydalanabileceği şeklinde, bakmakla yükümlü olan engelli yakınları da faydalanabilir. Bu vergi indiriminden faydalanan engelli ya da engelli yakınları, senelik gelirlerinin 9.000 TL’lik kısmı için vergi ödememe hakkına da haizdir, esnaf gelir vergisi indiriminden faydalanmalarında hiçbir sakınca yoktur.KREDİ 303