2022 Devlet Hastanesi Sigortasız Muayene Ücretleri

Devlet Hastanesi Sigortasız Muayene Ücretleri 2020 senesinde ne kadar olmuştur? SGK’lı yada SGK’sız muayene ücretleri devlet hastanelerinde ne kadar? Devlet hastanelerine gitmek için para ödenir mi? Yazımızda sizlere bu mevzu hakkında bilgiler vereceğiz.
Devlet hastanelerinden muayene olmak isteyen sigortası olmayan kişiler esenlik hizmetlerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak buluşma alarak doktor muayenesi olmak için kayıt işlemlerini yaptırmalı ondan sonra paralı hasta girişinden kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hastane veznesinden muayene ücretini yatırmaları gerekmektedir. Acilden giriş gerçekleştiren hastalar hariç, buluşma alarak doktor muayenesi olacak ve tahlil yapmış olduracak olan paralı hastaların esenlik hizmeti alabilmesi için vezneye 50 TL. Muayene ücretini yatırarak devlet hastanelerinden muayene olabilirler.2020 Sigortası Olmayanlara Muayene ÜcretlendirmesiToplumsal güvence sahibi olmayan vatandaşlar gerek devlet gerekse hususi hastanelerde belirli bir ücret ödeyerek muayene olmak zorundadırlar. Uygulanan muayene ücretleri hastaneler içinde ve hekimlere nazaran değişiklik izah edebilir. Bundan dolayı uygulanan muayene ücretleri averaj olarak şu şekildedir;Araştırma Hastanelerinde uygulanan muayene ücret tutarları 45 TL ile 100 TL içinde olmaktadır.Fakülte Hastanelerinde uygulanan muayene ücret tutarları 60 TL ile 100 TL içinde olmaktadır.Devlet Hastanelerinde uygulanan muayene ücret tutarları 30 TL ile 100 TL içinde olmaktadır.Hususi hastanelerde uygulanan muayene ücret tutarları 85 TL ile 150 TL içinde olmaktadır.Devlet hastanelerinden muayene olmak isteyenler tahlil ve muayene ücretini ödemeden sıhhat hizmeti alamazlar. Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmayan, emekli olmayan ve bakmakla yükümlü olunanların sigortaları olmayan kişiler Genel Sıhhat sigortasından yararlanabilmek için Kaymakamlıklarda bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek Gelir testi yaptırmaları ve gelir testi sonucunda ödenecek olan Genel Sıhhat sigortası prim ücretini yatırdıktan sonrasında devlet hastanelerinde ücret ödemeden sıhhat hizmetlerinden yararlanabilirler.GSS PRİM ÖDEMEYENLERBunun haricinde GSS primini ödemeyen, sigortası olmayan ve Genel sıhhat sigortasından yararlanmayan kişiler devlet hastanelerinden muayene tutarı ödeyerek sıhhat hizmeti alabilirler.2020 yılı için bu sayı 50 TL ‘ dir ve devlet hastanesi veznesinden 50 TL yatırarak alıntı karşılığında sıhhat hizmetinden yararlanmak mümkündür.Genel sıhhat sigortasına doğal olarak olmayan hepimiz ücret ödeyerek sıhhat hizmeti alabileceğinden, biran ilkin Gelir testi yaptırarak Genel sıhhat sigortası kapsamına girmek ve tertipli olarak GSS primlerini yatırmak bu açıdan büyük ehemmiyet taşır.Bilhassa de ayakta muayene gerektirmeyen ağır hastaların muayene ve tahlil ücretleri daha çok olacağından kişiler ya bir sigortalı işte emek harcamaları gereklidir ya da Genel  sıhhat sigortasına doğal olarak olması lazımdır. Aksi takdirde ciddi rakamlar ödeyerek sıhhat hizmetlerinden yararlanılabilir.OKU  SGK Son Dakika Haber. Mağdur Kişiler Rahat Nefes AldıGSS Primleri 2020Asgari ücret 2020 senesinde Brüt 2943 TL’dir. Genel Sıhhat sigortası prim hesaplamalarında bu sayı baz alınarak hesaplama yapılır. Gelir testi yaptıran kişinin yaşamış olduğu hanedeki gelir toplamı Asgari ücretin 3’te biri kadar ve daha altında ise Genel sıhhat sigortası priminin tamamı olan 53.33 TL devlet tarafınca karşılanır.Asgari ücret baz alınarak hesaplanan GSS primlerini tertipli olarak ödeyen kişiler devlet hastanelerinden ücret ödemeden muayene olabilirler. Tertipli olarak ödemeyen, devlete GSS prim borcu bulunan ve sigortası olmayıp halen gelir testi yaptırmayan kişiler devlet hastanelerinde muayene olabilmek için  geçerli olan paralı hasta muayene ücret olan 50 TL ödeyerek sıhhat hizmetlerinden yararlanabilirler. Genel Sıhhat Sigortası Primleri 60 Lira olarak belirlenmiştir.4A Sigortalı Muayene ÜcretleriSGK emeklilerin maaşından kesilen devlet hastanesi muayene ücretlerine, işyerlerinde sigortalı olarak çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım payların zam geldi. 2020 yılı için geçerli olan yeni muayene ücretlerine gelen son zam ile beraber sigortalı olan hastaların ödedikleri muayene ücretleri ise;Sigortalı olarak çalışan ve devlet hastanesinde muayene ücretleri daha evvelinde 5 lira iken geçen yıl Ocak ayında meydana getirilen yeni zamla devlet hastanelerine ilişik muayene tutarı %20 arttırılarak 6 liraya terfi etti. Gene eğitim araştırma hastaneleri için 7 liraya, üniversite hastanelerindeki muayene katılım oranı ise  8 liraya yükseltildi.Hususi Hastanelerde Fiyat Uygulamalarının Belirlenmesi Ne Şekilde Olur?Hususi hastane muayene tutarı hastanenin dahil olduğu sınıf, sigortalılık durumu ve muayene olunacak doktorun haiz olduğu unvan ve branşa nazaran değişiklik göstermektedir. Kayıt işlemine başlarken ilk olarak 15 TL tutarında ödeme kayıt işleminde tahsil edilmektedir. Hususi hastanenin anlaşmalı olduğu sendikalarda ve iş yerlerinde çalışan sigortalıların muayenelerinde Toplumsal Güvenlik Kurumu katılım payları alınmamaktadır.
Emeklilere verilen ilaçlardaki kesintiler emekli maaşlarından alınmaktadır. Meydana getirilen ilaç kesinti ücretleri oranları emeklilerde %10 iken çalışanlarda %20 olarak uygulanmaktadır. Muayene katılım oranı sorgulaması yapmak için e-devlet sisteminden yararlanılması mümkün olmaktadır. Haiz olunan gizyazı ile e-devlet sistemine giriş gerçekleştiren 4A,4B ve 4C sahibi sigortalılar sistem üstünden muayene katılım oranı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.OKU  2021 Ne Süre Emekli Olurum? Öğrenmek İstiyorumHususi hastanelerde yüksek fiyatlarla muayene olmak istemeyen kişiler hususi esenlik sigortası yaptırarak ve tamamlayıcı sigortalardan faydalanarak daha uygun tutarlar ile muayene ve tedavi olma şansına haiz olurlar. Hastaneler içinde değişiklik gösteren muayene ücret uygulamaları olması sebebi ile muayeneye gitmeden ilkin tercih edilen hastanenin aranarak data alınması doğru olmaktadır.Hususi hastanelerde bölümlere nazaran uygulanan muayene ücretleri değişmektedir. Plastik cerrahi, ortopedi, göz hastalıkları, hanım hastalıkları benzer halde bölümlere diğeri bölümlere nazaran meydana getirilen fiyat uygulamaları daha yüksek olmaktadır. Muayene ve daha sonrasında yapılması gereksinim duyulan tahlil ve uygulamalar için hususi hastanelerin fiyat uygulamaları farklılık göstermektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamaması adına hastaneye gitmeden ilkin fiyatlar hakkında data alması doğru olmaktadır.2020 Sigortası Olmayan Kişilere Uygulanan Muayene ÜcretleriSigorta sahibi vatandaşlar devlet hastanelerinde muayene oldukları zaman tüm harcamaları sigorta tarafınca karşılanmaktadır. Sigorta sahibi vatandaşların yararlandığı bu hak bir tek devlet hastanelerinde geçerlidir. Hususi hastanelerde durum daha değişik olmakta ve sigortalı vatandaşlardan daha düşük orsada muayene tutarı alınmaktadır. Sigortasız olan vatandaşlar için durum daha farklıdır ve devlet hastanelerinde belirli bir ücret ödeyerek muayene olabilirler. Sigortasız muayene tutarı 2020 uygulamalarında devlet hastanelerinde alınan muayene tutarı minimum 50 TL olmaktadır. Hastanın durumuna nazaran meydana getirilen tahlil ve benzeri uygulamalar fiyat artışına sebebiyet vermektedir. Hususi hastanelerde ise uygulanan muayene ücretleri 150 TL sına kadar çıkmaktadır. Belirtilen muayene ücretleri hastaneler içinde ve branşlar içinde farklılık göstermektedir. Sigorta sahibi olmayan kişilerin 18 yaşın altındaki evlatlarının devlet hastanelerine meydana getirilen muayene giderleri devlet tarafınca karşılanmaktadır.Sigortalı çalışan kişilerin ödedikleri katılım hisse tutarları devlet hastaneleri içinde farklılık göstermektedir.  Buna nazaran;Devlet hastanelerinde muayene olan sigortalılardan alınan katılım oranı 6 TL olmaktadır.Araştırma hastanelerinde muayene olan sigortalılardan alınan katılım oranı 7 TL olmaktadır.Üniversite hastanelerinde muayene olan sigortalılardan alınan katılım oranı 8 TL olmaktadır.2020 Sigortası Olmayan Kişilerin Yapması GerekenlerSigorta sahibi olmayanların sigortalı kişilere uygulanan muayene ücretlerinden yararlanabilmesi için izlemeleri gereksinim duyulan yol şu şekildedir;Herhangi bir iş yerinde çalışmayarak emekliliğini bekleyen kişiler işsizlik maaşı için müracaat yaparak işsizlik sigortasından yararlanabilir.Maddi durumu daha iyi derecede olan sigortasız kişiler isteğe bağlı sigorta ödemesi yaparak hem kendilerinin hem de ailelerinin esenlik hizmetlerinden yararlanmasını sağlayabilir.Maddi durumu iyi olmayan sigortasız kişiler il kaymakamlıklarına başvuruda bulunarak Genel Esenlik Sigortası kapsamında yardım talebinde bulunabilir.Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına giderek durumunu özetleyen kişiler yardım talebinde bulunarak sigorta başvurusu yapabilir.Genel Esenlik Sigortası almak için hak kazanan kişilerin azca oranda ücret ödemesi yaparak işlemleri başlatmaları mümkün olmaktadır. Mevzu hakkında detaylı data sahibi olmak isteyen kişilerin kendilerine en yakın olan kaymakamlık binalarına giderek data sahibi olmaları gerekmektedir.OKU  Kıdem Tazminatı {Nasıl} Alınır?2020 Devlet Hastanelerinde Muayene Olmak İçin Yapılması GerekenlerSigortalı ya da sigortasız olarak devlet hastanelerinde muayene olmaya gitmek için izlenmesi gereksinim duyulan yol şu şekildedir;Hastaneye gitmeden ilk olarak buluşma alınması gerekir. Buluşma almadan hastaneye giderek muayene olunması mümkün olmamaktadır.Devlet hastanelerinden alınacak randevular için online sisteminden yararlanmak ya da 182 numaralı hattı aramak gerekir.Tedavi olunmak istenen bölüm ve hekimi tercih ederek buluşma alımları gerçekleştirilmektedir. Muayene olunacak tarih ve saatin tespiti ile buluşma alma işlemi tamamlanmış olacaktır.Buluşma gün ve saatinde hastanenin ilgili bölümünde hazır bulunmak önemlidir. Buluşma saatini kaçıran kişiler gene sıra almak zorunda kalacaklardır.Devlet hastanelerine giden sigortalı kişiler ücret ödemeden muayene olurken sigorta sahibi olmayan kişilerin paralı hasta girişinden ücret ödeyerek giriş yaptırmaları gerekmektedir. 2020 senesinde muayene tutarı olarak minimum 50 TL alınmaktadır. Bu tutarı hastane veznesine yatıran kişiler muayene olabilmektedir.Acil olan durumlarda sigorta şartı bulunmamaktadır. Acil hastalık sebebi ile hastaneye gelen sigortasız kişilerden acil girişi yapılması durumunda ücret alınmamaktadır.Sigortasız olan kişiler ödeme yapmadıkları durumlarda esenlik hizmetlerinden yararlanamazlar.Devlet hastanelerinde muayene olacak kişilerin muayene olacakları saatten minimum otuz dakika öncesinde hastaneye gelmeleri ve giriş yaptırmaları gerekir. Sigortalı kişiler buluşma saatinden 15 dakika ilkin hastaneye gelmiş olarak parasız giriş yaptırabilirler.Hususi hastanelerde ise muayene ücretleri hastaneye, muayene olunacak birime ve tedavi yöntemine gore değişkenlik göstermektedir. Katkı oranı olarak belirlenen meblağ 15 TL’ dir. SGK’ nın web sayfası üstünden hastane seçimini yaparak ve istenen bilgiler için ayrılmış alanları doldurarak muayene tutarı hesaplaması yapabilirsiniz. Yıl içinde fiyatlarda güncelleme olduğunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.