2022 Bağ-Kur Prim Borcu Affı Var Mı ?

2020 Bağ-Kur Prim Borcu Affı Var Mı ?

2020 senesinde bağ-kur prim borçlarına af gelecek mi ? 2020 senesinde getirilen Bağ-Kur prim affı  sonrası, borçların faiz kısımları silinmiş ve borcu olanların Bağ-Kur işlemleri dondurulmuştur. 2020 senesinde da neredeyse yasa çıkmamış olsa da bu şekilde bir durumun meydana geleceği öngörülmektedir.

Bağ-Kur Prim Affı nasıl Olur?
Bağ-Kur borç affı, yapılandırma yasasının çıkması halinde ödeme vadesi geçmiş primler için geçerlidir. bağ-Kur prim borçlarının zamanında ödenmemiş olması halinde, meydana gelen af yardımıyla gecikme zamları ve cezalar silinecektir. Silinme işleminin peşinden durağan(durgun) ana borç ödenmek zorundadır. Yapılandırma işlemi kapsamında meydana getirilen prim ana borcu taksitlendirilir. En fazla 18 ay meydana getirilen taksitlendirme işleminde, taksitlerinin gecikmesi durumunda Bağ-Kur borcuna getirilen af kapsamında silinen borçların tamamı tekrardan kişinin üzerine yüklenir. Bunun yanında ödemelerin 2 ayda bir olacak şekilde yapılması da söz mevzusu olabilmektedir.
Bu surette son olarak 7143 No’lu Bağ-Kur borçlarına af yasası kapsamında 2020 Haziran ayı öncesi tüm borçlar silinmiş ve hizmetlerin durdurulması sağlanmıştır. 2020 senesinde yapılacak Bağ-Kur affı sonrası 2020 Haziran ayı sonrasında meydana getirilen Bağ-Kur borçları tekrardan yapılandırılacaktır. 2020 Haziran ayı öncesinde mevcud borçlar, 2020 affı sonrası silindiğinden, belirtilen tarihten ilkin kayıtlı borç bulunmamaktadır.

2020 Bağ-Kur Prim Affının Durumu Ne Zaman Açıklandı?

Bağ-Kur prim affının durumu, resmi gazetede, haziran ayında açıklanmıştır. Haziran ayının sonunda ortaya atılan prim affı mevzusu, resmi gazetede yayınlandıktan sonrasında temmuz ayından itibaren af yasası kapsamındaki düzenlemelerin yapılması mümkün olacaktır.
Bağ-Kur İhya Affı Nedir?
Bağ- Kur ihya affının tanımı, sistemde dondurulan hizmetler kapsamında yapılacak yeni hesaplamayı kapsamaktadır. Dondurulan hizmet sürelerini borçlanmak istediğinizde, dondurulan her ay için ihya hesaplaması ile borç hesaplaması yapılmaktadır. Bağ-Kur affı 2020 düzenlemesi ile ihya affı terimi getirilmiştir. İhya primi hesaplamalarında dondurulan aydaki prim tutarları esas alınır ve prim faizleri silinerek hesaplama yapılması sağlanır. Dondurulan işlemlerde bir oldukça süre aylara nazaran prim hesaplaması yapıldığında faiz de üzerine eklenmekte idi. Eklenen faizle birlikte tekrardan hesaplama yapılarak ödemeler taksitlendirilirdi. Yalnız son düzenleme ile dondurulan prim aylarının hesaplamalarında faizler silinmiştir. Bu sayede borç oranları %60- 70 oranında düşürmüştür. 2020 senesinde çıkacak afta da meydana getirilen düzenleme devam ettirilecek, ihya borçları affedilerek kişilerin Bağ-Kur primlerini dondurdukları süre içinde yaptıkları borç, yalnız ana para şeklinde ödenecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

2020 Senesinde Geriye Dönük Bağ-Kur Affı
Bağ-Kur geriye dönük prim affı belirli kesimler için yapılmaktadır. Bağ-Kur primi geriye dönük affı, kaydı var olup, bu kayıtlara istinaden Bağ-Kur tescili açtırma hakkı olmayan mağdurlar için yapılacaktır. 2008 yılı öncesinde vergi kaydı olanların bu aftan yararlanma imkanı bulunmamak idi. Yalnız 2020 yılı geriye dönük affı kapsamında bu tarihin öncesinde de prim borcu olan bilhassa kurumsal firmalarda bu şekilde bir uygulamanın olacağı düşünülmektedir.
Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Affından Kimler Yararlanabilir?
Bağ-Kur geriye dönük prim affından yararlanabilecek kişiler şunlardır:
Vergi kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
Esnaflık kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
Oda kaydı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
Şirket ortaklığı kaynaklı Bağ-Kur borcu olanlar
Belirtilen durumlarda geriye dönük prim affından yararlanılabilecektir.
Bağ-Kur Borcu Taksitlendirme İşlemi
Bağ-Kur borç taksitlendirme imkanı, kişilere 6183/48 nolu yasa ile sunulmaktadır. Ek olarak taksitlendirme imkanından yararlanmak için af yasasını beklemek gerekmemektedir. 2020 af yasasını beklemeden de taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir. Borcun tutarına ve taksitlendirme olanağına nazaran kişiler, gereksinim duyulan belirli bir peşinatı ödedikten sonrasında taksit imkanlarından yararlanabilecektir. Bu kapsamda borçlara 36 aya kadar taksit yapılabilmektedir. Yalnız bu şekilde yapılacak taksitlendirme işlemi, yapılandırma kapsamına alınmamaktadır. Bundan dolayı faizlerle birlikte yapılacak taksitlendirme kapsamında ödemeler faizlerle  birlikte yapılacaktır. Örnek olarak 10.000 TL tutarındaki Bağ-Kur borcu için 36 ay taksit yapılması halinde aylık ödeme miktarı 470-500 TL olacaktır.
Bağ-Kur Prim Dondurma
Bağ-Kur primlerini dondurma işlemi ile faizleri ve cezaları durdurmak mümkün olabilmektedir. Bunun için müracaat yapılacak merci Toplumsal Güvenlik Kurumu’dur. İşlemlerin silinmesi ve prim dondurma işlemi için yapılacak başvuruda, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe yazılarak primlerin dondurulmak istendiği bilgisi iletilmelidir. 2020 senesinde çıkması beklenen yasa kapsamında ilkin dondurma işlemi yapılarak ödemeler esnasında borcun ve faizin işlenmesinin önüne geçilecek, sonrasında prim borçları taksitlendirilerek ödemeler kolaylaştırılacaktır.
2020  tarihindeki Bağ-Kur borç yapılandırma işlemine dair hususlar, resmi gazetede yayınlanacaktır. Ödeme faizlerinin ve gecikme cezalarının silinmesini sağlayacak yasada, 7143 sayılı kanun maddesinden yararlanılacaktır. Bu kanuna nazaran kişilerin yasadan yararlanabilmeleri için, tüm şartları sağlıyor olsalar bile müracaat yaparak dilekçe doldurmaları gerekmektedir.
2020 Bağ-Kur Prim Affının Kapsamı
Bağ-Kur 2020 tarihindeki prim affı yasası kapsamı, şu şekilde açıklanabilir:
Bağ-Kur prim affı yasasına nazaran 12 aydan fazla borcu olan kişiler aftan yararlanabilmektedir.
2020 yılı af yasasından yararlanmakta olan kişilerin, kalan borçlarının 18 aydan fazla olması halinde kişilerin borç yapılandırma taleplerini 2020 yılı af yasasına taşımasına ve tekrardan işlem yapmasına gerek kalmamıştır.
Borçlu olan Bağ-Kur’lu kişiler bu hizmetten yararlanma hakkına haizdir.
12 aydan uzun süre borcu olan kişinin esnaf olması halinde de bu yasadan yararlanma imkanı bulunmaktadır.
Şirket ortakları ve çiftçilerin de yaptıkları iş ile ilgili belgeleri ortaya koyarak bu aftan yararlanmalarının önü açıktır.
Borcun silinmesinden sonrasında, borcun olduğu döneme ilişkin hizmet süresi askıya alınır.
Bağ-Kur Prim Affından Kimler Yararlanma Şartları
Bağ-Kur prim affını kullanma koşulları şu şekilde sıralanabilir:
Bağ- Kur prim affı başvurusu Toplumsal Güvenlik Kurumu’na, ilgili dilekçe ile yapılmalıdır.
Bağ-Kur yapılandırması kapsamında borç affı, belirli bir dönemde uygulanmaktadır. Bundan dolayı devrin iyi takip edilmesi, kişilerin Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca sağlanacak imkanlar kapsamında yayınlayacağı son ödeme ve son planlama gününü, resmi web adresinden takip etmeleri gerekmektedir.
Bağ-Kur borçları, taksitlendirilerek ödenmektedir. Yalnız taksitlerin 1 gün dahi geciktirilmeyeceği mevzusunda kişilerin taahhüt verdiği kabul edilir. Bundan dolayı taksit günlerine dikkat edilmelidir.
Bağ- Kur borçlarının yapılandırılmasından sonrasında eğer 2 ayda bir ödeme yapılacaksa, bu şekilde yapılacak ödemenin sözleşmede yer almasına dikkat edilmelidir.
Dondurulmuş borçların varlığı durumunda tekrardan yapılandırılma işlemine onlardan başlanmalıdır. Bu sayede geçmişten bu güne borçların tamamı bitirilmiş olacaktır.
Yapılandırmanın gerçekleşmesi için kesinlikle müracaat formu ve dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.
Bir tek dondurulmamış ve ödeme süreci geçmiş borçların yapılandırılması yapılmak isteniyorsa, yapılandırma formu buna nazaran doldurulmalıdır. Bunun için kişinin yanında kimlik fotokopisi bulundurulmalıdır.
Bireysel borç sildirme ve ihya yapılanmaları kapsamında kişilerin 2926 sayılı kanun kapsamına giren sigortalılık belgesine haiz olması; esnaf ya da şirket ortağı olunması halinde ise kişilerin 1479 sayılı kanun kapsamına giren sigortalılık belgesine haiz olması gerekmektedir.
Ödeme işlemleri bankalar üstünden yapılacaktır. Bundan dolayı kişinin çalmış olduğu bankanın Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.
Bağ-Kur prim affı  ödemesinin PTT vesilesiyle yapılması durumunda SGK müdürlükleri bilgilendirilmelidir.
Bağ-Kur Erken Emeklilik Şartları Nedir ?
Bağ-Kur Borcu Ödemesi, 4B Kredi Kartı İle Borç Ödeme
Bağ-Kur Borcu Olanlar Sağlıktan Yararlanabilecek mi ?

2020 Bağ-Kur Prim Borcu Affı Var Mı ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!